CALPHAD (Obliczanie Phase Diagrams) - kompleksowy przewodnik

To doskonała książka to prawdopodobnie pierwszy kompleksowy przewodnik po metodzie CALPHAD. CALPHAD jest skrótem, który powstał na początku 1970 roku i stoi do obliczania fazy diagramów.

Sposób CALPHAD opiera się na fakcie, że diagramu fazowego to przedstawienie właściwości termodynamiczne systemu.badania geotechniczne śląsk Tak więc, jeśli właściwości termodynamiczne, są znane, można obliczyć wieloskładnikowego diagramów fazowych. Innymi słowy, system termodynamiczny opisy niższego rzędu (na przykład, energia Gibbsa każdej fazy) może być połączone do ekstrapolacji systemami wyższego rzędu.

W hutnictwa, na przykład, metoda CALPHAD jest bezcenne, jeśli chodzi o zrozumienie relacji między składu chemicznego stopu (zwykle oparte na skomplikowanych systemów wyższego rzędu), warunków przetwarzania, otrzymanej mikrostruktury i właściwości końcowe stopu za , Ponadto, większość stopów poddaje się jednej lub większej liczby przemian fazowych podczas użytkowania. Takie przekształcenia fazy może często być zrozumiałe dzięki wykorzystaniu wykresów fazowych (które obecnie może być obliczona, dzięki zastosowaniu sposobu CALPHAD).

Książka obejmuje historię metody CALPHAD; prawa i podstawowe pojęcia termodynamiki (entalpia, pojemność cieplna, równowagi chemicznej, Gibbs energii, etc); różne techniki eksperymentalne do pomiaru ilości i termodynamiczne skonstruować diagramów fazowych; termodynamiczne modele rozwiązań i faz złożonych (związków stechiometrycznych, przypadkowych modeli zastępczych, modeli sublattice jonowe modeli cieczy i roztworów wodnych); Trwałość fazie; Modele krótkiego zasięgu i dalekiego zasięgu zamawiania; Rola magnetycznego entalpii; Metody obliczeniowe i termodynamiczne diagramów fazowych optymalizacja; a także sprzęganie termodynamiki i kinetyki.

Wreszcie, liczba ważnych praktycznych przykładów, gdzie sposób CALPHAD powodzeniem stosowanych przedstawiono i opisano w szczegółach. Przykłady obejmują bazie tytanu Ti-6Al-4V, stopów odlewniczych aluminium, Duplex stali nierdzewnych odpornych na korozję nadstopów na bazie niklu, stali szybkotnących, tworzenie sigma-fazowe, stale stopowe, mikro-NiAl opartego i TiAl- oparte stopów międzymetalicznych, stopów magnetycznych, wysokiej wytrzymałości stali kobaltowo-niklowe, żużel i żużel metali równowag, przetwórstwa chemicznego osadzania gorącej soli korozji w turbinach gazowych, a efekt promieniowania na wytrącaniu krzemkami ze stopów na bazie niklu.

Gorąco polecam tę książkę.

Alojz Kajinic, Ph.D.

Obliczanie Phase Diagrams

Artykuł dzięki: