v 11. wysiew nasion, a wyjaśniając, co to znaczy, jest najważniejszą częścią mojej pracy, a to, co staram się robić w tych badaniach. Nasienie jest Słowo Boże. Ten materiał siewny może przyjść do życia. Jest potencjał w tym nasion. Są o wiele bardziej niż czarne znaki na białym papierze. To nasienie Boga.

Co rodzi to pytanie? Gdyby ci ludzie trochę zniechęcony na sposób w jaki wszystko szło? Nawet kuzyn Jan miał pytania i zastrzeżenia dotyczące sposobu rzeczy były dzieje i co się dzieje. Tłumy przychodziły, ale bardzo niewielu rzeczywiście słuchu i zwracać uwagę. A to Słowo ma oddzielić ciekawy od tych, którzy naprawdę chcą się uczyć. Słysząc to równie ważne, jak głoszenie - usłyszeć, co Bóg mówi. Grunt jest tak samo istotna jak siewem nasion. A Jezus zaczyna nauczać tych, którzy chcą się https://www.gwtrans.pl/transport-drobnicowy/ uczyć.

Seed - z całym jego potencjałem - musi przeniknąć serca zanim jakiekolwiek życie może wytrysnąć. nie musimy oczekiwać szybkich rezultatów. Jesteśmy rolnicy - nie producentów na linii produkcyjnej. Jezus naucza, że ​​słowo może spaść na twardych sercach. Jeśli istnieje zbyt wiele rzeczy, deptanie, że serce - zbyt dużo pośpiechu - zbyt wielu zobowiązań - zbyt wiele żelazka w ogniu - zawsze mający brać udział w czymś - wiele wysiłku i ruchu - wszystko to może być ten jest deptanie dół serce człowieka i czyni go mocno. Ziarno potrzebuje miejsca do odpoczynku i kiełkowania. Dlatego na zakończenie stypendium Zgromadzenia, musimy być bardzo ostrożni, co mówimy. Możemy więc łatwo odwrócić uwagę ludzi od tego, co Jezus został mówiąc do nich.

- autor artykułu