Chodź ze mną i skręcić w Nowym Testamencie Łukasza rozdział 8. Czytamy Jezusa Chrystusa podróżowania po różnych miastach i wsiach, a co robi wszędzie Idzie? Głosi dobrą nowinę o królestwie Bożym. Jezus Chrystus jest Królem. Porusza się wokół fizycznie i geograficznie. On zmienia miejsca do przepowiadania i nauczania, ale on nie zmieni Jego przesłanie.

Królestwo Boże - gdzie Jezus Chrystus jest królem - to jest miejsce, bezpieczeństwa, parapety zewnętrzne bezpieczeństwa i pewności. Dwunastu byli z Nim - będą się uczyć tak samo, jak słuchał, obserwował i przestrzegane. Było też kilka kobiet Jesus wokół - niektórzy z nich zostali uzdrowieni i dostarczone przed złymi duchami. Oni przyczynili swoje pieniądze do wspierania i finansowania pracę i posługę Jezusa Chrystusa.

Jezus był tak czysty i święty i Perfect i Sinless, że mógł pozwolić te kobiety się wokół Niego wszędzie Udał - bez żadnych plotek, szeptów i plecach podejrzanych rozmów. Wśród wszystkich bardzo prawdziwych zarzutów, które były rzucane przeciw Jezusowi nie ma wskazówka lub sugestia niestosowności w ogóle nigdzie. Nigdy nie było to pytanie nad jego moralnością - nad jego świętości - nad jego czystością w oczach Ojca.

Pewnego dnia wielki tłum przybył razem i Jezus zaczął mówić do ludzi -

„Rolnik wyszedł siać swoje ziarno - gdy siał niektóre spadł na drodze - to jezdnia była ciężka - nasienie nie może dostać - a nadleciały ptaki i wydziobały je.” Jezus nauczał to na wsi - przez jeziora. Był w kształcie podkowy zatoki, przy brzegu. On stoi pole pochyłą, która ma doskonałą akustykę.

- autor artykułu