Najpopularniejsze dziedziny nauki

Krytyce Stephena Hawkinga The Grand Projektowania Książki

Poddajemy przegląd Stephena Hawkinga i najnowszej książce współautor Leonard Mlodinow'S, The Grand Design. Autorzy przytaczają zarówno fizyki i metafizyki punkt widzenia. Jednak fizyki doskonałości nie gwarantuje metafizyki doświadczenia. Tylko syllogistic rozumowanie od jedynego prawdziwego źródła może zadecydować o słuszności lub wrongness w dyscyplinach monoteizmu.

Próbując krytyki The Grand Design, autor musi przyznać się do więcej niż tylko dorywczo zainteresowania "z natury rzeczy". W moim małym intelekcie, w historii od tej pory mieszka rozsądne założenie początku do Dziedzina: niezależnie od jego wielkości i iloczyn siły. Poza uzasadnionej debaty powstaje roszczenie '' naukowcy czegoś z niczego ". Twierdzą oni: "... prawa grawitacji i teorii kwantowej pozwalają wszechświaty pojawiają się spontanicznie z niczego ... Wiadomo, że nasz Wszechświat jest tylko jednym z niezliczonych miliardów wszechświatów".

Tutaj Hawking i Mlodinow być zdania początki wszechświata za pośrednictwem spontaniczności fizyka lub stworzenia przez Super-inteligencji. Oni akceptują te plansze w obserwacji fizyki i teorii z doświadczenia lub eksperymentu; oni uznają nieskończoności specjalnego i ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej; jednak zaniedbują rozważyć doświadczenie i eksperyment ustanowionego teizmu. Słusznie wskazują one brak religii z matematyczną precyzją; niesłusznie, będą ulegać impreciseness we własnym spekulacyjnego konsensusu wielu wszechświatów i teorii równań. Ben Zima w wątpliwość nawet wszechobecne stosowanie E = mc2. Nie może ona skutecznie przepisać więcej energii, niż jest zawarty w masie ostateczny cząstek.

Ich dyskusja na temat istnienia Boga jest również przedmiotem następującej logiki: gdzie Emanuel Kant, stwierdza: "Żaden człowiek ma rozum do odmówienia boga innego człowieka".
Artykuł dzięki: projekty-sklepow.pl