Nauka a paranauka

Siła i Motion

Dlaczego niektóre obiektu przyspieszył i inne nie? W jaki sposób można obiektu poruszającego się w jednym kierunku zostać przyspieszone w innym kierunku? Co jest przyczyną wzrostu prędkości poruszającego się obiektu? Te i inne pytania można odpowiedzieć, gdy rozszerzymy naszą dyskusję ruchu obiektu do innego oddziału mechaniki znanych jako Dynamics (od greckiego słowa oznaczającego moc Dynami).wizytówki Wyszków W dynamice, jeden omawia przyczyny ruchu i jak wpływają one na ruch? W badaniu kinematyki, musimy znać jedynie położenia obiektu w określonym czasie w dynamikę popycha lub ciągnie które powodują opór ruchu, studia są.

To nasza dally obserwacja, że ??musimy zmusić wykonać ruch ciała.

Na przykład, musimy kopać w piłkę nożną, aby przenieść i pchać lub ciągnąć wózek do przenoszenia z jednego miejsca do drugiego.

Tak więc można powiedzieć, że siła jest, że środek, który może wytwarzać ruch w ciele, ale czasami zmusić może się nie powieść w produkcji ruch w organizmie.

Na przykład, jeśli chłopiec popycha autobusu na reszta pozostać w stanie spoczynku, chociaż nacisk chłopca tendencję do wytwarzania ruchu w organizmie. Dlatego trzeba powiedzieć solgar, że siła jest, że środek, który ma tendencję do wytwarzania ruchu w organizmie. Nawet definicja ta nie jest kompletna ponieważ siła może być także wykorzystywane do zatrzymania ruchu w organizmie.

Jest sprawą wspólnej obserwacji, że gdy ruchomy krykieta złapać piłkę, że wywierają siłę w kierunku przeciwnym do kierunku poruszającego się piłkę zatrzymując ruch kuli.

Dlatego pełna definicja życie byłoby, siła jest czynnikiem, który ma tendencję do zmiany lub zmienić stan spoczynku lub ruchu ciała.

Artykuł dzięki: Masaż leczniczy Warszawa