Dziedziny nauki

Wśród zatwierdzonych w polskim prawie dziedzin naukowych wyróżniamy przede wszystkim:

1. Nauki społeczne - dzielą się one na nauki demograficzne, etnologiczne, filozoficzne, historyczne, o kulturze (także tej starożytnej) o literaturze, ekonomiczne, polityczne, administracyjne, historyczne, artystyczne, pedagogiczne, prawne, socjologiczne, psychologiczne, językoznawcze i religijne.

2. Nauki biologiczne - antropologia biochemia, wszelakie biologie, ekologia, botanika, ochrona przyrody, zoologia.

3. Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne - a więc astronomię chemię, fizykę, matematykę i ich pomniejsze odłamy.

4. Nauki techniczne i wchodzące w jej skład: architektura, automatyka i robotyka, akustyka, biocybernetyka, budowa maszyn, elektronika, informatyka, telekomunikacja, wszelakie inżynierie.

5. Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne – agrofizyka, biologia związana z rozrodem zwierząt, genetyka, gleboznawstwo, hodowla roślin, ekonomika rolnictwa, inżynieria środowiska. To także nauka o żywności, ogrodnictwie, weterynarii, roślinach i wiele więcej związanych z tą gałęzią życia.

6. Nauki medyczne – epidemiologia, fizyka medyczna, radiobiologia, zdrowie publiczne , genetyka, immunologia, nauki fizjologiczne, nauki neurologiczne, nauki o żywieniu, patofizjologia kliniczna, rehabilitacja, terapie

7. Nauki o Ziemi – geodezja, górnictwo, badania czwartorzędu i morza, geofizyka, gospodarka surowcami mineralnymi, wodna, inżynieria środowiska i wiele innych

Artykuł dzięki: